Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Šablony

Šablony a práce s nimi

 • Šablona Manažera prodeje je kompletním popisem nabídky, který je možné použít k vystavení nabídek na Aukru.
 • Šablony zjednodušují celý proces vystavování. Stačí pouze zvolit jednu nebo více šablon, které chcete vystavit, a kliknutím na tlačítko Vystavit potvrdíte váš výběr.
 • Z jedné šablony vystavíte vždy jednu nabídku.

 

Jakmile šablony do Manažera prodeje vložíte, můžete s nimi pracovat pomocí ikon, které najdete pod seznamem šablon. Šablony je zapotřebí nejdříve označit (jednotlivě nebo hromadně přes „Invertovat výběr“) a následně je možné je měnit, kopírovat, mazat, přesouvat dle potřeby kliknutím na některou z ikon.

 1. vytvoření nové šablony

Podobně jako při vystavení předmětu prostřednictvím Moje Aukro, také při vytváření šablony je možné si zvolit její název, vybrat kategorii, uvést popis, vložit fotografii v záložce Detaily předmětu; dále je zapotřebí zvolit způsob prodeje, cenu, množství, délku trvání nabídky, propagaci, automatické vystavení, způsob přepravy a platby v záložce Detaily nabídky v záložce Souhrn je možné si celou šablonu před vystavením zkontrolovat a následně uložit, vystavit, uložit a zavřít.

 1. úprava šablony

Je možné měnit například název, popis, kategorie, foto, způsob prodeje, přepravy, cena, množství, metody platby, automatické opětovné vystavení; některé změny lze v šablonách provádět hromadně.

 1. vystavení nabídky ze šablony

Zde je možné si následně zvolit, kdy má být nabídka vystavena, na jak dlouho, na jakém prodejním účtu, s jakou propagací.

 

 1. kopírování

Pokud máte v Katalogu šablon vytvořeny vlastní záložky, máte možnost šablony kopírovat.

 1. přesun

Možnost přesunu mezi záložkami v Katalogu šablon.

 1. automatické vystavování

Možnost do šablony vložit nebo z ní odstranit funkci automatického vystavení nabídky.

 1. stop

Pomocí tlačítka Dokončit je možné předčasně ukončit nabídku vystavenou ze šablony.

 1. vytvoření šablony z běžící nabídky


Pomocí tlačítka Kopírovat do šablony máte možnost vytvořit šablony z běžících nabídek, buď ze všech vystavených, nebo z vybraných.