Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Nabídky

Automatické vystavování

Pokud aktivně ovládáte prodej na Aukru a manuální opětovné vystavení nabídek je pro Vás příliš časově náročné, použijte možnosti automatického vystavování nabídek v novém Manažeru prodeje.

Pamatujte, že možnost automatického vystavování prostřednictvím nového Manažera prodeje je aktivována pro šablonu nabídky, nikoliv pro vystavenou nabídku.

Začněte s vytvořením inventáře, například přidáním všech produktů a přiřazením k šablonám.

Pouze nabídky vystavené prostřednictvím šablon nového Manažera prodeje mohou být automaticky vystavovány.

Jsou dvě možnosti, jak aktivovat možnost automatického vystavování:

  1. Vytvořte novou šablonu nebo editujte existující šablonu. Následně klikněte na detail nabídky a zvolte vhodnou možnost automatického vystavování.
  2. Zvolte dostupnou šablonu v záložce produkty a klikněte na Automatické vystavování. Systém zobrazí možnosti, kde můžete vybrat vhodné možnosti automatického vystavování.
Jak jste si všimli, nový Manažer prodeje nabízí dvě možnosti automatického vystavování nabídek:

  1. opětovně vystavit všechny položky v šabloně – nabídka bude vystavena s počtem kusů, sad či párů dle definované šablony, vždy v plném počtu
  2. opětovně vystavit neprodané položky – nabídka bude vystavena s počtem kusů, sad či párů, které se doposud neprodaly. Například pokud vystavíte k prodeji 10 nabídek a 7 z nich se prodá, znovu se vystaví zbývající 3 nabídky. Pamatujte na to, že pokud zvolíte tuto možnost a změníte počet kusů, sad či párů v šabloně, znovuvystavená položka nebude obsahovat tuto změnu. Vystaveny budou pouze neprodané položky, které byly dostupné po skončení nabídky.

Nový Manažer prodeje kontroluje skladové zásoby, proto dbejte na správnou aktualizaci dostupných produktů v parametrech nabídky.