Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Transakce

Ikony zobrazené pod seznamem transakcí

Zde naleznete hned několik zobrazených ikon, které umožňují správu transakcí.

Každá sekce zobrazuje stejné ikony, kromě sekce:

- Neúspěšné, jde je navíc možnost Vrácení provize,

- Archiv, kde je dostupná pouze možnost přesunu.

Každá ikona představuje nějakou činnost

Přesunout

Tato možnost umožňuje přesun transakcí mezi sekcemi. Jakmile zvolíte transakci a kliknete na tlačíkto Přesunout, formulář Vám nabídne možnost přesunu do jiné sekce.

Jakmile přesunete transakci, Manažer prodeje Vám může doporučit související činnosti v závislosti na prováděné akci.

Každý přesun transakce a případné zvolení související činnosti je zaznamenáno na kartě transakce v Událostech.

Připravit na tisk

Zvolte transakci a klikněte na ikonu Připravit na tisk. Manažer prodeje nabízí tyto typy tisku:

    Adresní štítky

    Seznam přepravy

Tisk je generován jako PDF soubor, takže si prosím ověřte, zdali máte k jeho zobrazení vhodný software. Zkontrolujte Váš internetový prohlížeč a nastavte Vaši aplikaci jako výchozí pro čtení takových souborů .

Nastavení globálního a lokálního tisku můžete provést v Nastavení > Šablony > Tisk.

Poslat e-mail

Tato možnost umožňuje odeslat kupujícímu email. Informace o odeslaném emailu je uložena na kartě transakce v odstavci Události. Šablony emailů můžete editovat pomocí nabídky Nastavení > Šablony > Upozornění. Můžete zde také definovat až 5 vlastních emailů nebo upravovat každou šablonu.

Seskupit

Tato možnost umožňuje seskupit více transakcí do jedné. Podmínkou je, aby všechny seskupované transakce byly se stejným kupujícím.

Rozdělit

Tato možnost umožňuje rozdělit již seskupené transakce.

Rychlý komentář

Tuto možnost můžete použít pro udělení komentáře, a to buď vyplněním formuláře nebo zvolením přednastavené šablony.

Zvolte typ šablony a dodejte obsah (až 250 znaků) nebo použijte šablonu. Šablony komentářů můžete nastavit pomocí Nastavení > Šablony > Komentáře.

Nemůžete udělit komentář k nabídce, kde již byl komentář udělen.

Invertovat výběr

Tato možnost umožňuje označit či odznačit transakce.

 

K zaplacení

Tato možnost zobrazí sumu všech transakcí se součtem částek ve sloupci „K zaplacení“.

Export dat z transakcí

Manažer prodeje umožňuje export dat do CSV nebo XML souboru.

Nicméně rozsah doby pro vytvoření exportu nesmí přesáhnout jeden měsíc.

Jděte do Transakce > Dodatečné možnosti > Export dat z transakcí > CSV/XML export. Zobrazí se Vám možnosti exportu a rozsah dat, které má export obsahovat. Pouze přesuňte požadovaná data do pravého okna.

Zvolené nastavení může být uloženo jako šablona, kterou můžete použít i v budoucnu. Pokud si přejete uložit nastavení, zvolte Uložit jako šablonu a vyplňte název šablony.

 

Jakmile potvrdíte export, soubor bude dostupný na 48 hodin v záložce CSV / XML šablony a reporty.