Manažer prodeje

Nápověda

Zde vám nabízíme k nahlédnutí dva ukázkové soubory XML:

Jednoduchý příklad XML je k nahlédnutí zde.
Složitější příklad XML s HTML šablonou je k nahlédnutí zde.
V případě, že si chcete oba příklady vyzkoušet, oba příklady v zip souboru můžete stáhnout zde.

Struktura XML souboru může být libovolná, vždy je však nutné definovat vaše tagy, které obsahuje vaše XML.

Ukázkový soubor CSV je na obrázku:

Při importu je důležité první řádek vymazat. Do polí v Manažeru prodeje určených pro import souboru, se následně vyplní pouze konkrétní čísla polí. Např. pole Cena Kup Teď = 3.

 

Struktura CSV souboru musí obsahovat následující atributy:

- přesné elementy importu (produkty, varianty, vlastnosti, šablony a přepravní náklady) musí být odděleny řádkem

- hodnoty polí musí být odděleny čárkou

- desetinný oddělovač je “.” (tečka)

- hodnoty polí můžou být v uvozovkách, nicméně hodnoty obsahující čárky, oddělovací řádky nebo uvozovky musí být dodány v uvozovkách.

Pokud chcete přidat uvozovky v obsahu, musíte před ni dát také uvozovky.

Struktura souboru vyžaduje, aby každý řádek, který předchází importovaným prvkům, obsahoval název importovaného pole. První hodnota importovaného pole musí být jeho jméno, např: product_labels,parentId,Catalog,Name_cz,Name_en,Name_pl,Id,Quantity,Debit,Signature,SellPrice,WholesellPrice,PromotionPrice,PurchasePrice,

VatRate,EAN,PKWiU,Weight,Length,Width,Height,Producer,Notes,LangKeywords_cz,LangKeywords_en,LangKeywords_pl,allegroDescription,iStoreMainCategory product,,catalog_name,name_cz,Name_en,Name_pl,product_ID,quantity,minimum_quantity,number,sale_price,wholesale_price,promo_price,purchase_price,vat_rate,ean_code,

pkwiu_code,weight,length,width,height,manufacturer,notes,keywords_cz,keywords_en,keywords_pl,allegro_description.

V případě CSV souboru názvy importovaných polí mají stejný název jako XML tagy. Pokud XML soubor obsahuje atributy, názvy polí v CSV souboru jsou jména těchto tagů spojených s hodnotou atributu s podtržítkem „_”, např.: bude QuantityUnit_id v případě CSV souboru.