Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Transakce

Seskupení transakcí

Pokud kupující zakoupí více předmětů v několika transakcích a poté vyplní formulář voleb přepravy pro všechny položky najednou (například v rámci jednoho nákupního košíku), Manažer prodeje automaticky seskupí tyto předměty do jedné transakce pod jedno číslo a jednu kartu transakce.

 

Pro snadnější správu transakcí máte možnost seskupovat či rozdělovat transakce také manuálně.

Pokud chcete seskupit několik transakcí, stačí je označit a kliknout na tlačítko Seskupit.

 

Po volbě vyskočí okno, kde jsou zobrazeny akce pro dané transakce – zdali chcete zkopírovat údaje do nové karty transakce.

Pamatujte, že standardně je přednastavena možnost smazat uložené údaje. Takže při seskupení transakcí jsou data odstraněna (také data vyplněná kupujícím z formuláře voleb přepravy).