Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Struktura souboru XML

Slovník pojmů

Array – seznam objektů

String – řetězec znaků, textu

Integer – celé číslo

Number – číslo, v desetinném formátu

ID – identifikátor

XML struktura souboru