Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Produkty

Správa povinných parametrů

Nastavte hodnoty požadovaných parametrů v šablonách, jinak ji nebude možné použít pro vystavení předmětu. Nabídka, ve které bude chybět povinný parametr, zastaví možnost opětovného vystavení. Takže, přejděte do Produkty > Další možnosti > Správa parametrů.

Použijte formulář ke:

  • kontrole, zda ve Vašich šablonách nechybí žádný povinný parametr
  • vyplnění jednoho chybějícího parametru
  • hromadnému vyplnění chybějících parametrů najednou

Jak zkompletovat údaje?

Použijte Správu parametrů a zvolte Katalog či Parametr, který chcete změnit. Přidejte nové parametry a hodnoty, poté je uložte.

Jak můžu zkontrolovat, zda v mých šablonách chybí povinný parametr?

Jděte na Produkty > Doplňující informace > Správa parametrů. Použijte procházení nastavení, zvolte Katalog a chybějící Parametry. Potvrďte Váš výběr kliknutím na tlačítko Zobrazit.

Pokud máte šablony, které vyžadují vyplnění údajů, budou zobrazeny v seznamu níže. V opačném případě nebudou žádné údaje zobrazeny.

Místo výběru katalogu můžete také použít funkci Všechny mé katalogy. Systém zobrazí všechny produkty a šablony, ve kterých chybí některý z povinných parametrů.

Jak můžu vyplnit všechny povinné parametry najednou?

Po zvolení Katalogu a Parametru prostřednictvím Procházení nastavení a potvrzení kliknutím na tlačítko Zobrazit, seznam produktů a šablon s chybějícím parametrem budou zobrazeny.

Nastavte hodnoty parametrů použitím funkce Nastavit hodnoty pro všechny produkty. Také můžete nastavit hodnoty pro jednu nabídku použitím možnosti ve sloupci vedle názvu nabídky. Nezapomeňte vždy po provedení změn tyto změny uložit.

Jak můžu vyplnit jednu nabídku?

Po zvolení Katalogu a Parametru prostřednictvím Procházení nastavení a potvrzení kliknutím na tlačítko Zobrazit, seznam produktů a šablon s chybějícím parametrem budou zobrazeny.

Zvolte nové hodnoty ve sloupci Hodnoty parametrů. Potvrďte změny kliknutím na tlačítko Uložit změny.