Manažer prodeje

Nápověda

Průvodce: Transakce

Správa prodeje

Co je to transakce?

Pokaždé, kdy kupující zakoupí Vaši položku, vytvoří Manažer prodeje kartu transakce. Každá nová transakce obdrží unikátní číslo, tzv. číslo transakce.

 

Transakce je v případě prodeje přesunuta standardně do složky Prodáno, bez ohledu na způsob platby, který si kupující zvolil. Po kliknutí na číslo transakce zobrazíte kartu transakce.

Karta transakce

Karta transakce zobrazuje všechny důležité informace v souvislosti s prodejem předmětů. Navíc zde můžete vidět hlavní údaje o transakci. Tyto údaje jsou automaticky vyplněny v závislosti na volbě údajů kupujícího, které vyplnil ve formuláři voleb platby a přepravy.

Pokud kupující nakoupí více položek v rámci jednoho nákupu (tedy vyplní jeden společný formulář platby a přepravy), Manažer prodeje vytvoří jednu seskupenou transakci obsahující nákupy všech transakcí.

Záložka transakce

Transakce jsou seskupené v sekcích. Tyto sekce ukazují nepřetržitě stav jejich vyřízení a pomáhají spravovat Váš prodej. Sekce jsou rozděleny do několika hlavních sekcí a do vlastních (Vámi vytvořených) sekcí.

 

 

Hlavní sekce jsou v Manažeru prodeje přednastavené. Vlastní sekce však můžete libovolně pojmenovat a přizpůsobit Vašim potřebám.